Instytut Pedagogiki Specjalnej

Studia

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW, KARTY KURSU
– Rok akademicki 2017/2018

STUDIA  STACJONARNE

Rok studiów Program i Plan studiów Karty Kursu
I rok Pedagogika Specjalna, 3-letnie I Pedagogika Specjalna KK I PS (S) 2017-2018
II rok Pedagogika Specjalna
(naucz.), 3-letnie
II Pedagogika Specjalna  KK II PS (S) 2017-2018
III rok Pedagogika Specjalna
(naucz.), 3-letnie
III Pedagogika Specjalna   KK III PS (S) 2017-2018
II rok PS Terapia zajęciowa
3-letnie
II Terapia Zajęciowa KK II TZ (S) 2017-2018
III rok  PS – Terapia zajęciowa,
3-letnie
III Terapia Zajęciowa KK III TZ (S) 2017-2018
I rok PS, 2-letnie

I Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna

I Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

KK I TPiRI (S) 2017-2018

KK I WWR (S) 2017-2018

II rok PS – Terapia Pedagogiczna
i Rewalidacja Indywidualna,
2-letnie
II Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna KK II TPiRI (S) 2017-2018
II rok PS – Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka, 2-letnie
II Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka KK II WWR (S) 2017-2018
II rok PS- Edukacja i rehabilitacja
uczniów z niepełno-sprawnością
intelektualną (Oligofrenoped.) 2-letnie
II Edukacja i Rehabilitacja Uczniów
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
KK II EiRUzNI (S) 2017-2018

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Rok studiów Program i Plan studiów Karty kursu
I rok Pedagogika Specjalna, 3-letnie I Pedagogika SpecjalnaI-PS-N KK I PS (N) 2017-2018
II rok Pedagogika Specjalna
(naucz.), 3-letnie
II Pedagogika SpecjalnaII-PS-N- KK II PS (N) 2017-2018
III rok Pedagogika Specjalna
(naucz.), 3-letnie
III Pedagogika SpecjalnaIII-PS-N KK III PS (N) 2017-2018
 I rok Pedagogika Specjalna, 2-letnie

I Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna

I Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

KK I EiRUzNI (N) 2017-2018

KK I TPiRI (N) 2017-2018

KK I WWR (N) 2017-2018

II rok PS – Terapia Pedagogiczna
i Rewalidacja Indywidualna,
2-letnie
II Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna KK II TPiRI (N) 2017-2018
II rok PS – Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka, 2-letnie
II Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka KK II WWR (N)
II rok PS -Edukacja i rehabilitacja
uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną (Oligofrenopedagogika) , 2-letnie
II Edukacja i Rewalidacja Uczniów
z Niepełnosprawnością Intelektualną
KK II EiRUzNI (N) 2017-2018

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Rok studiów Plan studiów Program studiów Karty Kursu
Pedagogika specjalna Plan studiów (O)
Plan studiów (S)
Program studiów (O) 
Program studiów (S)
Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka
plan studiów WWRD- nowy program studiów WWRD- nowy-1
Terapia Pedagogiczna
i Rewalidacja Indywidualna
plan studiów podypl program studiów  podypl

 

Kontakt

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
30-060 Kraków, ul. R.Ingardena 4
pokój 110

telefon: (0-12) 662-6636
fax: 12 662 66 37
adres e-mail: ips@up.krakow.pl