Instytut Pedagogiki Specjalnej

Nauka

  

Spotkanie z art  brut, Elżbieta Lubińska-Kościółek

Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017

„Spotkania opisane w monografii nie dotyczą sytuacji odbioru przez wytrawnych koneserów samorodnej sztuki wyrastającej poza oficjalnym nurtem, lecz przede wszystkim pewnej relacji podmiotowo-podmiotowej, współtworzonej przez twórców art  brut oraz uczestników badania (…) Książkę adresuję zwłaszcza do pedagogów specjalnych, studentów kierunków pedagogicznych oraz szerokiego grona specjalistów zaangażowanych w proces rehabilitacji osoby z niepełnosprawnością intelektualną”(z Wprowadzenia do książki).

 

 

Psychoedukacja w procesie wspierania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, red. Piotr Majewicz, Maria Kościółek, Ewa Dyduch

Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017

Książka powstała w wyniku realizacji projektu badawczego przygotowanego przez pracowników Katedry Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji Instytutu. Poza obecnymi oraz byłymi pracownikami IPS, w projekcie wzięli udział także pedagodzy-praktycy, co wzbogaciło przedstawianą problematykę o doświadczenia wyniesione wprost z codziennej działalności rehabilitacyjnej. Zawarte w książce propozycje programów psychoedukacyjnych mogą wspomóc w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotyka się w codziennej pracy każdy zawodowo czynny pedagog specjalny, rehabilitant, terapeuta zajęciowy, czy też psycholog pracujący z osobami z niepełnosprawnością.

 

Usłyszeć polifonię – tożsamości pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, Sławomir Olszewski

Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2017

„Książka Sławomira Olszewskiego (…) jest pozycją nowatorsko opisującą pedagogów specjalnych. Autor uznał, że najlepszą kategorią pojęciową opisującą wszechstronnie pedagoga będzie tożsamość zawodowa. Mimo że praca jest typowym przykładem badań ilościowych, zawarte w niej wypowiedzi stanowią bogate źródło wiedzy, które może być pomocne w zrozumieniu różnorodności postrzegania zawodowej roli pedagogów, a przede wszystkim wielości i zróżnicowania tożsamości zawodowej badanych” (z recenzji prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej)

 

Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej, red. Danuta Wolska

Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017

Prezentowana publikacja ma charakter naukowo-popularyzatorski. Wskazuje na znaczenie wsparcia osób z niepełnosprawnością w procesie przygotowania do tranzycji, przejścia z systemu edukacji na rynek pracy. Stanowi ważny głos zarówno z perspektywy rozwoju pedagogiki specjalnej, jak i możliwości zastosowania praktycznych rozwiązań przez osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawców.

Kontakt

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
30-060 Kraków, ul. R.Ingardena 4
pokój 110

telefon: (0-12) 662-6636
fax: 12 662 66 37
adres e-mail: ips@up.krakow.pl