Instytut Pedagogiki Specjalnej

Władze instytutu

Dyrektor Zastępcy Dyrektora
dr hab. Danuta Wolska, prof. UP dr hab. Jolanta Baran, prof. UP dr Ewa Dyduch
Czytaj więcej … Czytaj więcej … Czytaj więcej …

 

Rada Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Dr hab. Jolanta Baran, prof. UP
Dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP
Dr hab. Adam Mikrut, prof. UP
Dr hab. Katarzyna Parys, prof. UP
Dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
Dr hab. Danuta Wolska, prof. UP
Dr hab. inż. Jolanta Zielińska, prof. UP
Dr Ewa Dyduch
Dr Elżbieta Lubińska-Kościółek
Dr Małgorzata Trojańska
Mgr Agnieszka Ochman
Beata Leśniak
Weronika Szymbara
Patrycja Jędruch

 

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
Dr hab. Adam Mikrut, prof. UP – przewodniczący
Dr Maria Kościółek  – koordynator
Dr Ewa Dyduch – przedstawiciel nauczycieli

 

 

Kontakt

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
30-060 Kraków, ul. R.Ingardena 4
pokój 110

telefon: (0-12) 662-6636
fax: 12 662 66 37
adres e-mail: ips@up.krakow.pl